Hvis du ønsker at holde en præsentation under en af konferencens parallelsessioner, bedes du venligst indsende et abstrakt.

Vær venligst opmærksom på at når du registrerer dig til konferencen, bedes du om at oplyse:

 1. Om du vil indsende et abstrakt og titlen på præsentationen 

Deadline for indsendelse af abstrakts er den 25. januar 2022 

Abstraktet kan indsendes, før, samtidig eller efter at du tilmelder dig til konferencen. Alle abstrakt vil blive behandlet og godkendt løbende. Når abstraktet er godkendt vil I modtage en godkendelsesbekræftelse. 

Krav til abstrakt:

 • Abstraktet skal ligge til grund for din præsentation.
 • Abstraktet må maksimum være 250 ord.
 • Abstraktet skal indeholde 2 - 5 nøgleord og minimum 2 litteraturhenvisninger.

 

Det skal samtidig oplyses, om din præsentation vil blive afholdt på skandinavisk eller engelsk.

 

Konferencens hovedtema er: “Innovation i Undervisning og Læring”

Abstraktet skal kategoriseres indenfor et af de følgende undertemaer:

 

 1. Uddannelse, evaluering og feedback
 2. Innovation indenfor kunst og håndværk, kultur og uddannelse
 3. Innovativ uddannelse i relation til inklusion, køn og multikultur
 4. IKT, læsefærdighed og uddannelse
 5. Nordisk bidrag til læreruddannelse
 6. STEM-fagene i læreruddannelsen
 7. Andet

I abstraktet skal det angives, hvilken af de følgende tre præsentationsformer, du vælger at afholde under konferencen:

 1. Mundtlig præsentation.
 2. Posterpræsentation.
 3. Workshop

 

Krav til mundtlig præsentation:

 • Præsentationen skal have en varighed på max 20 minutter.
 • Derudover er 10 minutter afsat til spørgsmål og rotation

 

Krav til posterpræsentationer:
• En posterpræsentation skal give anledning til et diskussionsforum

 

Krav til workshop
Dem der ønsker at afholde en workshop skal i abstraktet oplyse:
• Antallet af personer der afvikler workshoppen
• Workshoppens indhold og varighed