Deadline for indsendelse af abstrakts var den 31. januar 2022 

Krav til abstrakt:

 • Abstraktet skal ligge til grund for din præsentation.
 • Abstraktet må maksimum være 250 ord.
 • Abstraktet skal indeholde 2 - 5 nøgleord og minimum 2 litteraturhenvisninger.
 • Det skal samtidig oplyses, om din præsentation vil blive afholdt på skandinavisk eller engelsk.

Konferencens hovedtema er: “Innovation i Undervisning og Læring”

Abstraktet skal kategoriseres indenfor et af de følgende undertemaer:

 1. Uddannelse, evaluering og feedback
 2. Innovation indenfor kunst og håndværk, kultur og uddannelse
 3. Innovativ uddannelse i relation til inklusion, køn og multikultur
 4. IKT, læsefærdighed og uddannelse
 5. Nordisk bidrag til læreruddannelse
 6. STEM-fagene i læreruddannelsen
 7. Innovation under COVID-19 lockdown
 8. Andet

I abstraktet skal det angives, hvilken af de følgende tre præsentationsformer, du vælger at afholde under konferencen:

 1. Mundtlig præsentation.
 2. Posterpræsentation.
 3. Workshop

Krav til mundtlig præsentation:

 • Præsentationen skal have en varighed på max 20 minutter.

Krav til posterpræsentationer:

 • En posterpræsentation skal give anledning til et diskussionsforum

Krav til workshop

Dem der ønsker at afholde en workshop skal i abstraktet oplyse:

 • Antallet af personer der afvikler workshoppen
 • Workshoppens indhold og varighed