Program 

Nordiske Kvinder Mod Vold 2022
Seksuel vold – et sammensat fænomen


Konferencen Nordiske Kvinder Mod Vold 2022 bliver afholdt d. 20. – 22. maj i Tórshavn. Konferencen finder sted på Hotel Hilton Garden Inn i Tórshavn

Ændringer kan forekomme i programmet. Følg med på hjemmesiden for opdateringer.

Fredag den 20. maj

kl. 14.30 Ankomst og indskrivning

kl. 16.00 Velkomst (Jane Hoydal)

kl. 16.05 Åbningstale (Sølvit E. Nolsø Landstýrismaður í almannamálaráðum)

kl. 16.20 Eydna Skaale (FO) Retorik i medier.

Kl. 16.50 Landepræsentationer for Island og Norge

Kl. 17.30 Kaffepause

Kl. 18.00 Landepræsentationer for Sverige, Finland, Danmark, Grønland og Færøerne

kl. 19.30 Let måltid

 

Lørdag den 21. maj

kl. 08.30 Ankomst og kaffe

kl. 09.00 Eva Berthelsen. & Camilla Dremark (DK): Seksualiseret vold i parforhold - en udvidelse af det voldsfaglige felts begreber om ’seksuel vold’

kl. 09.50 Jenny Westerstrand & Roks (SE): ”Ju varre desto battre”-om tjejer
och våldsamt sex.

kl. 10.40 Kaffepause

kl. 11:00 Emma Holten (DK): Samtykke & Digitale krænkelser.

kl. 11.45 Frokost

kl. 13.30 Cecilia B. Pedersen & Linnéa Hall (SE):”5211 røster som sexuel våld”
psykisk ohalsa och suicid till føjld av utsatthet før sexuellt våld.

kl. 14.20 Tóra Petersen (FO): ”Har vi brudt tavshedens mur? Om vold og dets følger på Færøerne.”

kl. 15.00 Kaffepause

kl. 15.20 Hildur Fjóla Antonsdóttir (IS): At imødekomme retfærdighedsbehov i og udenfor det straffe-retslige system.

kl. 16.10 Gudrún Jónsdóttir (IS): La oss ta pulsen i krisesenterbevegelsen.

kl. 17.00 Lørdagens formelle program slut

kl. 19.00 Gallamiddag med underholdning


Søndag den 22. maj

kl. 08.30 Ankomst og kaffe

kl. 09.00 Workshops 1. runde – 6 forskellige emner

I kan tilmelde jer de forskellige workshops her

Workshop 1.

EMDR behandling af traumatiserede kvinder. Kathrina Lindenskov Holm, cand.pæd.psych (FO). Behandlingsmåden vil blive belyst med en case, med særlig vægt på hvilken betydning det har for behandlingen, at kvinden føler sig tryg.
 

Workshop 2.

Når sex gør ondt. Et foredrag/workshop om hvordan problematiske forhold kan påvirke sexlivet. Vivian Sjóðklett, Sexolog og vaginalterapeut (FO).  

Mere end 60.000 danske kvinder har så voldsomme smerter ved sex at det ikke alene går ud over sexlivet, men også påvirker deres parforhold, deres kvindelighed og ikke mindst deres selvfølelse.

Om kroppen når den er som et “lukket land”

  • Når kroppen hungrer efter anerkendelse
  • Offer rollen og angst
  • Når grænserne er væk
  • At bruge sex som medicin
  • Er det muligt for en voldsramt kvinde at have/få et godt sexliv?
     

Workshop 3.

Hotet mot Sveriges kvinnojourer - svensk politik på kryss mot feministisk kunskap om våld.  Jenny Westerstrand, Roks (SE).

Sedan de första kvinnojourerna startade i Sverige vid 1980--talets slut har fältet vi verkar på omvandlats på djupet. En ideell rörelse som startade för att samhället inte tog sitt ansvar rörande mäns våld mot kvinnor möter under 2020-talet ett samhälle som säger sig vilja ta ansvar för frågan. De lösningar som politikerna väljer väjer dock för jourernas organisationsformer och i centrala delar för vår kunskap. Istället fortsätter politiken en utveckling av att professionalisera jourerna, med ett uttalat krav på att inlemma stödverksamheten under myndigheters ramar.  

Men kan ett våldsamt samhälle ta ansvar för våldet? Har kvinnor slutat att klara att ge kvinnor stöd i våldsutsatthet? Vad är ett barnperspektiv i en jours verksamhet? Vilket är värdet av det ideella engagemanget? Och vad betyder en feministisk grund för en kvinnojours verksamhet? 

Dessa är frågor som aktualiseras av dagens politik och den ställer vår rörelse inför en större fråga: Vad vill vi och vart är vi på väg? Behöver vi välja väg inför framtiden, och vilka är i så fall valen?

På denna workshop vrider och vänder vi på situationen för kvinnojourerna i dagens Sverige. Alla välkomna!
 

Workshop 4.

Presentasjon av boken «Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse» - prosessen med å utarbeide et verktøy for utsatte for vold og overgrep og deres hjelpere. Utfordringer og erfaringer med bokprosjektet. Wanja J. Sæther – daglig leder i Krisesenteret, Ellen Roberg - erfaringskonsulent og Gunhild Vehusheia – advokat. Krisesenteret i Salten, Bodø (NO).

Vi vil her gjennom en presentasjon fortelle om bakgrunn utarbeidelse av boken, og prosessen med å lage et slikt verktøy. Vi vil åpne for spørsmål og innspill fra salen til slutt.
 

Workshop 5.

#Stop Stalking - Sådan håndterer du en stalker. Eydis í Dali, foredragsholder, forfatter og rådgiver (DK).

Oplægget handler først og fremmest om stalking. Her fortæller jeg om de faktuelle oplysninger om stalking, kombineret med mine egne erfaringer som offer for stalking. Jeg vil kaste lys over fænomenet stalking. Jeg ønsker at øge verdens kendskab til stalking og oplyse om hvilke konsekvenser der er forbundet med forbrydelsen, hvor der er hjælp at hente og meget mere. Jeg fortæller om hvordan jeg kæmpede mig fri af stalkerens jerngreb og hvordan jeg fik vendt denne forfærdelig oplevelse til min egen personlige succes. Herudover håber jeg at inspirere andre til at forsøge at vende en forfærdelig oplevelse i deres liv til noget positivt. Det er ensomt at være offer for stalking, men du er ikke alene.

“Emnet bliver mere og mere aktuelt, med udbredelsen af internettet og ikke mindst de sociale medier har stalkerne fået en ny jagtmark, hvor grænserne rykkes hele tiden, og mennesker uden empati og sociale færdigheder kan boltre sig på internettets legeplads, stort set uden konsekvenser.”


Workshop 6.

Presentasjon av TryggEst-modellen i en norsk kommune. Renate Regine Skog – TryggEst-koordinator og Aina G. Karlsen, miljøterapeut – Krisesenteret i Salten (NO).

På bakgrunn av en økende oppmerksomhet rettet mot krenkelser av utsatte grupper og samfunnets plikt til å skape trygghet for disse har Norge utarbeidet en ny modell, TryggEst, for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. I 2018 startet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av modellen i en rekke kommuner og bydeler. TryggEst bygger på modellen Safeguarding of vulnerable adults fra England. Vi vil åpne for spørsmål og innspill fra salen til slutt.

 

kl. 10.00 Kaffepause

kl. 10.20 Workshops 2. runde – de 6 emner gentages

kl. 11:20 Afslutning og banner gives videre til Grønland for konferencen 2023

kl. 11.50 Frokost