keynote speakers

 

Camilla Dremark

Camilla Dremark er uddannet sexologisk terapeut med speciale i seksualiseret vold og arbejder til daglig som leder af Exitcirklen Jylland samt som selvstændig sexologisk konsulent og terapeut. Ud over den daglige ledelse af Exitcirklens tre afdelinger i Jylland varetager Camilla bl.a. individuelle samtaleforløb samt faciliterer ugentlige samtalegrupper for voldsramte kvinder. Hun underviser endvidere fagprofessionelle og holder foredrag om (seksualiseret) vold i nære relationer. Camillas sexologiske arbejde har siden 2015 bestået i at udvikle og formidle viden om seksualiseret vold i parforhold, herunder det komplekse samspil mellem psykisk og seksuel partnervold. I 2020 har Camilla sammen med forsker Eva Bertelsen modtaget en bevilling fra Oak Foundation Denmark til et 1-årigt forskningsprojekt, som består i at udvikle og afprøve en typologi og praksismodel til arbejdet med ofre for seksualiseret vold i parforhold. Camilla er af Kvinderådets styrelse udpeget som medlem af Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023 i sin egenskab af at være ekspert inden for området vold mod kvinder. LÆS MERE HER...

 

Eva Bertelsen

LÆS MERE HER...